Ngôi Nhà Ma Ám - Phần 3 - American Horror Story Season 3 - 2013

Xem Phim Ngôi Nhà Ma Ám - Phần 3 - American Horror Story Season 3 Tập 10

Ngôi Nhà Ma Ám - Phần 3: Đã hơn 300 năm từ phiên toà phù thuỷ Salem. Những kẻ còn sót lại gần như tuyệt diệt và tiếp tục lâm nguy lần nữa. Một ngôi trường được mở ra tại New Orleans để dạy những kẻ trẻ tuổi tự vệ. Những Phù Thuỷ Tối Cao vắng bóng đã lâu nay xuất hiện để bảo vệ những học sinh mới và bí mật của họ...