Danh sách từ A-Z
Danh Dự Hướng Đạo Sinh: Tài Liệu Bí Mật Về Hội Nam Hướng Đạo Mỹ – Scout’s Honor: The Secret Files Of The Boy Scouts Of America
Xem phim

Xem phim Danh Dự Hướng Đạo Sinh: Tài Liệu Bí Mật Về Hội Nam Hướng Đạo Mỹ – Scout’s Honor: The Secret Files Of The Boy Scouts Of America

Scout's Honor: The Secret Files Of The Boy Scouts Of America

Quốc gia: Phim Mỹ - Châu Âu

Đạo diễn: Brian Knappenberger

Thể loại: Phim Tài Liệu

Server #1
Nội dung phim

Nạn nhân, người chỉ điểm và chuyên gia kể lại quá trình che đậy các vụ lạm dụng tình dục kéo dài hàng chục năm của Hội Nam Hướng Đạo Mỹ và tác động đau lòng kéo theo.

Xem Phim Danh Dự Hướng Đạo Sinh: Tài Liệu Bí Mật Về Hội Nam Hướng Đạo Mỹ - Scout

Mở rộng...
x