Danh sách từ A-Z
Server #1
Nội dung phim

Nội dung chính của phim tập trung vào thời điểm nổi lên như vũ bão của nhà thiết kế Christian Dior khi ông truất ngôi của Quý bà Coco Chanel, mang đến tinh thần mới cho cuộc sống hậu thế chiến bằng những dấu ấn biểu tượng, các thiết kế đột phá với tầm ảnh hưởng lớn.
Mở rộng...
x