Danh sách từ A-Z
MA THỔI ĐÈN:  CHI NỘ TINH TƯƠNG TÂY
Xem phim

Xem phim MA THỔI ĐÈN: CHI NỘ TINH TƯƠNG TÂY

Candle In The Tomb: The Wrath Of Time (2019)

Thể loại: Phim Thần Thoại

Nội dung phim

Trong một lần đi tìm nội đơn để cứu Đa Linh, Hồ Bát Nhất đã lần theo manh mối tới gặp lão Trần mù, tại đây được nghe kể về sự tích Xả Lĩnh Ban Sơn năm xưa hợp sức trộm mộ Bình Sơn.

Mở rộng...
x