Danh sách từ A-Z
Server Quu1ed1c Tu1ebf
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
Nội dung phim

Phim Sở Kiều Truyện là một trong những phim ăn khách năm 2017. Lấy bối cảnh thời Tây Ngụy. Nội dung phim kể về Sở Kiều. Từ một nữ nô bị coi thường, Sở Kiều đã rèn luyện trở thành nữ tướng mạnh mẽ. Cô đã góp phần xóa bỏ chính sách nô lệ tàn bạo.

Mở rộng...
x